Bảng giá xe TOYOTA

Land Cruiser Prado


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota altis


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Corolla Altis 1.8E (CVT) 2020 733,000,000VND
Toyota Corolla Altis 1.8G (CVT) 2020 763,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Avanza


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Avanza 1.3MT 2020 544,000,000VND
Toyota Avanza 1.5AT 2020 593,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Camry


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Camry 2.5Q 2020 1,235,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Corolla Cross


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Corolla Cross 1.8V 820,000,000VND
Corolla Cross 1.8HV 910,000,000VND
Corolla Cross 1.8G 720,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Fortuner


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Fortuner 2.4G 4×2 MT 2020 1,026,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Hiace


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Hiace động cơ dầu 1,176,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Hilux


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT MLM 2020 878,000,000VND
Toyota Hilux 2.4E 4×2 AT MLM 2020 662,000,000VND
Toyota Hilux 2.4G 4×4 MT 2020 772,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Innova


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Innova 2.0V 2020 971,000,000VND
Toyota Innova 2.0G 2020 847,000,000VND
Toyota Innova 2.0E 2020 771,000,000VND
Toyota Innova Venturer 2020 879,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Land Cruiser


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Land Cruiser VX 4,030,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Raize


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Raize 2022 527,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Rush


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Rush S 1.5AT 2020 668,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Vios


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
VIOS 1.5E CVT (3 túi khí) 531,000,000VND
VIOS 1.5G CVT Liên hệ
VIOS 1.5E CVT 550,000,000VND
Vios 1.5E MT 2021 (7 túi khí) 495,000,000VND
VIOS GR-S 630,000,000VND
VIOS 1.5E MT (3 túi khí) 478,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Wigo


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Wigo G 1.2 MT 2020 (Wigo 5MT) 352,000,000VND
Toyota Wigo G 1.2 AT 2020 (4AT) 384,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết

Toyota Yaris


MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Toyota Yaris G (CVT) 2020 650,000,000VND

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0904039268 để biết thêm chi tiết